Akedemickie Mistrzostwa Województwa
W załączeniu informacje dotyczące Akademickich Mistrzostw WojewództwaRegulamin Akademickich Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tenisie stołowym


-    termin     01.12.2013 godzina 10.00 (zapisy 30 minut wcześniej)
-    miejsce    sala sportowa UWM ul. Żołnierska 14  
-    regulamin:     turniej  indywidualny dla kobiet i mężczyzn; każda Uczelnia/Klub ma prawo zgłosić dowolna liczbę uczestników
-    uczestnictwo: studenci studiów dziennych i zaocznych
-    nagrody     medale, dyplomy za I, II, III miejsce; bon za 100 zł na zakup sprzętu sportowego za I miejsce

Regulamin Akademickich Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pływaniu

-    Termin: 23.11.2013  godzina 13.00 (rozgrzewka i zapisy 30 minut wcześniej)
-    Miejsce: pływalnia UWM ul. Tuwima
-    Konkurencje dla kobiet i mężczyzn: 50 m stylem motylkowym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem dowolnym, sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym;      
-    Regulamin    każda Uczelnia/Klub ma prawo zgłosić dowolną liczbę uczestników do danej konkurencji; zawodnik może wystartować max w dwóch konkurencjach oraz w sztafecie
-    uczestnictwo: studenci studiów dziennych i zaocznych
-    nagrody     medale, za I, II, III miejsce; bon za 100 zł na zakup sprzętu sportowego za I miejsce bez sztafety

Regulamin Akademickich Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ergometrze wioślarskim


-    termin     14.12.2013 godzina 10.00 (zapisy 30 minut wcześniej)
-    miejsce    salka fitness na pływalni UWM ul. Tuwima   
-    regulamin:     turniej  indywidualny dla kobiet i mężczyzn; każda Uczelnia/Klub ma prawo zgłosić dowolna liczbę uczestników
-    konkurencje: wśród kobiet dystans 500 m; wśród mężczyzn dystans 1000 m; zawodnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie: wśród kobiet waga lekka do 61,5 kg oraz waga normalna powyżej 61,5 kg; wśród mężczyzn waga lekka do 75 kg oraz waga normalna powyżej 75 kg;  
-    uczestnictwo: studenci studiów dziennych i zaocznych
-    nagrody     medale, dyplomy za I, II, III miejsce; bon za 100 zł na zakup sprzętu sportowego za I miejsce


Uczestnicy Mistrzostw we wszystkich dyscyplinach ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z NNW.

                            Tomasz Jankowski
                            Sekretarz OŚ AZS
 

copyright © AZS Olsztyn 2011