WŁADZE ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ AZS WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE W KADENCJI 2022-2024

 • PREZES

  Jerzy Jaroszewski

 • Członkowie zarządu

  Waldemar Buszan
  Janusz Piechocki
  Andrzej Pomianowski
  Bronisława Ludwichowska
  Katarzyna Stasiewicz
  Grzegorz Dubielski
  Marek Roguski
  Mateusz Lewandowski

 • Środowiskowa Komisja Rewizyjna

  Sebastian Witczak
  Sławomir Turek
  Anna Pijarczyk

 • Środowiskowy Sąd Koleżenski

  Andrzej Grygołowicz
  Rafał Wiśniewski
  Tadeusz Truchanowicz

 • Historia

Na początku 2001 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego AZS w Warszawie zobligowano kol. Waldemara Buszana i Tomasza Jankowskiego – członków Zarządu Głównego AZS do podjęcia kroków zmierzających do powołania Organizacji Środowiskowej AZS w Olsztynie.

19 kwietnia 2001 roku w sali Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się w obecności JM Rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego, Prorektora UWM prof. Janusza Piechockiego, Sekretarza Generalnego AZS Bartomieja Korpaka, dyrektora Biura Sportu Urzędu Marszałkowskiego Jerzego Litwińskiego oraz przedstawicieli Klubów AZS województwa uroczyste zebranie założycielskie.

Na zebraniu tym podjęto uchwałę o powołaniu Organizacji Środowiskowej. Na wniosek kol. Lecha Madalińskiego przyjęto nazwę: ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Na zebraniu powołano Zarząd OŚ AZS. Pierwszym Prezesem Środowiska został prof. dr hab. Janusz Piechocki – prorektor UWM Olsztyn. Ponadto w skład Zarządu weszli: Józef Górniewicz, Tomasz Żabiński, Łukasz Nowicki, Tomasz Rumszewicz, Ireneusz Netzel, Lech Madaliński, Andrzej Pomianowski, Marzanna Późniak, Dorota Stankowska, Zygmunt Kurek, Paweł Guminiak, Agata Sawicka, Krystian Fitas, Sebastian Smulski. Na stanowisko sekretarza powołano Tomasza Jankowskiego.

Dzień później 20 kwietnia 2001 roku w zebraniu w Warszawie, Zarząd Główny AZS zatwierdził powołanie OŚ AZS. Już jesienią 2001 roku OŚ AZS zorganizowało pierwszą ogólnopolska imprezę sportową Akademickie Mistrzostwa Polski w taekwondo WTF.

Organizacja ogólnopolskich imprez sportowych była kontynuowana corocznie. Akademickie Mistrzostwa Polski w Taekwondo WTF i Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Polski AZS juniorów w LA, Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w poszczególnych dyscyplinach sportowych czy wreszcie największe jak dotąd zawody – Akademickie Mistrzostwa Polski w grach zespołowych w 2003 roku to imprezy, które wymagały sporo pracy, ale i przysparzały satysfakcję po zakończeniu zawodów.

W 2002 roku z inicjatywy V-ce Prezesa Środowiska dr Andrzeja Pomianowskiego powołano pierwsza i jak na razie jedyna sekcję przy Organizacji Środowiskowej – taekwondo WTF.

23 listopada 2003 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Klubów Organizacji Środowiskowej AZS wybrano nowe władze na kadencję 2003-2005. Prezesem Środowiska wybrano ponownie prof. Janusza Piechockiego. Ponadto w skład Zarządu weszli: Mariusz Burdalski, Waldemar Buszan, Bogusław Cieciórski, Grzegorz Chmielewski, Dariusz Czaprowski, Paweł.Guminiak, Przemysław Gładkowski, Tomasz Jankowski, Bronisława Ludwichowska, Lech Madaliński, Piotr Pietrzak, Andrzej Pomianowski, Katarzyna Targońska, Józef Zdunek i Tomasz Żabiński.

29 listopada 2005 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Klubów Organizacji Środowiskowej AZS wybrano nowe władze na kadencję 2005-2007. Prezesem Środowiska wybrano po raz trzeci z rzędu prof. Janusza Piechockiego. Ponadto w skład Zarządu weszli: Waldemar Buszan, Grzegorz Dubielski, Paweł.Guminiak, Przemysław Gładkowski, Tomasz Jankowski, Bronisława Ludwichowska, Lech Madaliński, Andrzej Pomianowski, Katarzyna Targońska, Maciej Ryszkiewicz, Łukasz Wojtkiewicz i Tomasz Żabiński.

28 listopada 2007 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Klubów Organizacji Środowiskowej AZS wybrano nowe władze na kadencję 2007-2009. Prezesem Środowiska wybrano po raz czwarty z rzędu prof. Janusza Piechockiego. Ponadto w skład Zarządu weszli: Waldemar Buszan, Grzegorz Dubielski, Paweł.Guminiak, Miłosz Chmielewskii, Tomasz Jankowski, Bronisława Ludwichowska, Lech Madaliński, Andrzej Pomianowski, Katarzyna Targońska, Michał Wasilewski, Paweł Kondeja, Adam Kowalczyk i Tomasz Żabiński.

24 listopada 2009 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Klubów Organizacji Środowiskowej AZS wybrano władze na kadencję 2009-2011. Prezesem Środowiska wybrano prof. Władysława Kordana. Ponadto w skład Zarządu weszli: Waldemar Buszan, Grzegorz Dubielski, Paweł.Guminiak, Mateusz Nyczka, Tomasz Jankowski, Bronisława Ludwichowska, Lech Madaliński, Andrzej Pomianowski, Katarzyna Stasiewicz, Maria Lenarczyk Kumkowska, Tomasz Kozłowski, Tomasz Żabiński, Marek Roguski.

8 grudnia 2011 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Klubów Organizacji Środowiskowej AZS wybrano nowe władze na kadencję 2011-2014

Prezesem Środowiska wybrano ponownie prof. Władysława Kordana. Ponadto w skład Zarządu weszli: Waldemar Buszan, Grzegorz Dubielski, Paweł.Guminiak, Emilia Królikowska, Bronisława Ludwichowska, Lech Madaliński, Andrzej Pomianowski, Katarzyna Stasiewicz, Maria Lenarczyk Kumkowska,  Tomasz Żabiński, Marek Roguski.

5 marca 2014 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Klubów Organizacji Środowiskowej AZS wybrano nowe władze na kadencję 2014-2016. Prezesem Środowiska wybrano prof. dr. hab.inż. Janusza Piechockiego. Ponadto w skład Zarządu weszli: Waldemar Buszan, Grzegorz Dubielski, Jarosław Musiał, Bronisława Ludwichowska, prof. dr hab.  Andrzej Pomianowski, Katarzyna Stasiewicz,  Tomasz Żabiński, Marek Roguski. Na Sekretarza wybrano Tomasza Jankowskiego

21.03.2016 odbyło się kolejne Zebranie Delegatów Klubów, gdzie wybrano władze na kadencję 2016-2018. Prezesem na kolejną kadencję wybrano prof. dr hab Janusza Piechockiego. W skład Zarządu weszli: Waldemar Buszan, Grzegorz Dubielski, Piotr Stasiewicz, Bronisława Ludwichowska, prof. dr hab. Andrzej Pomianowski, Katarzyna Stasiewicz, Marek Roguski, Tomasz Żabiński. Na sekretarza wybrano Tomasza Jankowskiego.

6 czerwca 2020 roku po raz kolejny dokonano wyboru władz na kadencję 2020-2022. Prezesem pozostał prof. dr hab. Janusz Piechocki. W skład zarządu weszli: Waldemar Buszan, Andrzej Pomianowski, Grzegorz Dubielski, Bronisława Ludwichowska, Tomasz Żabiński, Katarzyna Stasiewicz, Piotr Stasiewicz i Marek Roguski. W skład komisji rewizyjnej weszli: Sebastian Witczak, Grzegorz Krzan i Anna Pijarczyk. Sąd koleżeński tworzą: Andrzej Grygołowicz, Rafał Wiśniewski i Tadeusz Truchanowicz. Sekretarzem pozostał Tomasz Jankowski.

11 kwietnia 2022 roku napisana została nowa karta w historii naszej Organizacji Środowiskowej. Nowym Prezesem został prof. Jerzy Jaroszewski, który na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, pełni funkcję Prorektora ds. Nauki. W skład zarządu weszli: Waldemar Buszan, Andrzej Pomianowski, Grzegorz Dubielski, Bronisława Ludwichowska, Katarzyna Stasiewicz, Piotr Stasiewicz, Marek Roguski i Mateusz Lewandowski. Komisja rewizyjna pozostała niezmienna: Sebastian Witczak, Grzegorz Krzan i Anna Pijarczyk. Sąd koleżeński tworzą natomiast: Andrzej Grygołowicz, Rafał Wiśniewski i Tadeusz Truchanowicz. Funkcję sekretarza pełni niezmiennie Tomasz Jankowski.

26 marca 2024 roku, odbyło się kolejne Zebranie Delegatów Klubów, gdzie wybrano władze na kadencję 2024-2026. Prezesem OŚ pozostał prof. Jerzy Jaroszewski. Wiceprezesami ponownie zostali wybrani Andrzej Pomianowski, Waldemar Buszan i Janusz Piechocki. W skład zarządu weszli także: Bronisława Ludwichowska,  Katarzyna Stasiewicz, Grzegorz Dubielski, Marek Roguski oraz Mateusz Lewandowski. Komisję rewizyjną tworzą: Anna Pijarczyk, Sebastian Witczak i Sławomir Turek. Funkcję sekretarza pełni niezmiennie Tomasz Jankowski.